top of page
  • WAT IS DE RELIGIE/GELOOF VAN DE WAARHEID GODS?
    Ten eerste behoren wij tot geen enkele denominatie, kerkgenootschap of geloofsgemeenschap. Wij hebben geen denominatie, de Heer onze God heeft nooit een denominatie gestart. Denominaties zijn door mensen opgericht, daarom zijn er ook zo velen zoals Christelijk, Katholiek, boeddhisme, Pinksteren, Moslim, Baptist, Protestant, Mormonisme en de lijst gaat maar door. Wij geloven wat de Heer ons in Efeziërs 1:4 heeft verteld te volgen.​ "Hij heeft ons immers in Hem uitverkoren voor de grondlegging der wereld, opdat wij HEILIG en onberispelijk zouden zijn voor zijn aangezicht". Efeziërs 1:4 Dit leert ons dat de religie/geloof HEILIG voor de grondlegging der wereld was. De Waarheid Gods belijd niet een religie die door mensen zijn opgericht, maar wij vertegenwoordigen de religie en geloof van God. God is heilig en zo behoren wij ook te zijn. "Daarom dat er geschreven is: Zijt heilig, want Ik ben heilig". 1 Petrus 1:16 Van al de religies die zeggen/claimen dat zij de Bijbel geloven. Kan er geen van hen in de Bijbel hun religie vinden. Zelfs de meest voorkomende religie “christelijk”. Christelijk geloof of religie komt nergens in de Bijbel voor. Het woord christen wel, wat inhoudt gelijkvormig zijn als Jezus Christus. Onze religie en geloof is gebaseerd op de Heilige Schriften. "En aldaar zal een verheven baan, en EEN WEG zijn, welke de HEILIGE weg zal genaamd worden; de onreine zal er niet doorgaan, maar hij zal voor deze zijn; die [dezen] weg wandelt, zelfs de dwazen zullen niet dwalen". Jesaja 35:8 "Welke in andere eeuwen den kinderen der mensen niet is bekend gemaakt, gelijk zij nu is geopenbaard aan Zijn HEILIGE apostelen en profeten, door den Geest". Efeziërs 3:5 De apostelen en profeten werden niet "Christelijk", 'Volle evangelie", "Pinksteren", "Boeddhist" of wat de mensen tegenwoordig allemaal hebben opgericht genoemd, maar ze werden HEILIGE genoemd! Als deze mensen in deze religieuze wereld daadwerkelijk vertegenwoordigers van God waren, dan zouden zij staan voor waar God voor staat. En dan zouden zij datzelfde label dragen dat God heeft. God is heilig en creëert en maakt een heilig volk door heilige onderwijzing. Omdat zonder heilige onderwijzing u geen heilig volk kunt krijgen.
  • WAT IS GOD?
    Johannes 4:24 "God is een Geest". Wat voor een Geest, Leviticus 19:2 "want Ik, de HEERE, uw God, ben heilig!". Als u deze twee woorden gaat combineren dan krijgt u Heilige Geest.
  • WAAR ZIJN DE DE GEVALLEN ENGELEN (DEMONEN)?
    Judas 1:6 "En de engelen, die hun beginsel niet bewaard hebben, maar hun eigen woonstede verlaten hebben, heeft Hij tot het oordeel des groten dags met eeuwige banden onder de duisternis bewaard".
bottom of page