top of page

BEDANKT VOOR UW VRIJGEVIGHEID

Uw vrijgevigheid verandert op een positieve manier levens in onze Gemeente De Waarheid Gods, samenleving en over de hele wereld. Apostel Paulus herinnert ons in 2 Korintiërs 9:6-7 "[Bedenkt] dit: wie karig zaait, zal ook karig oogsten, en wie mildelijk zaait, zal ook mildelijk oogsten. En ieder doe, naardat hij zich in zijn hart heeft voorgenomen, niet met tegenzin of gedwongen, want God heeft de blijmoedige gever lief". Dank u dat u doorgaat met het helpen om anderen door uw giften de genereuze aard van het Lichaam van Christus te zien en te ervaren.

HOE KAN IK GEVEN?

Geven aan de Gemeente (Kerk) kan in de collecte die tijdens de diensten wordt opgehaald. U kunt ook geven door middel van een automatische incasso die u zelf via uw bank kan instellen of een bedrag overschrijven op de bankrekening van de Gemeente (Kerk).

De Waarheid Gods te Amsterdam is bezig zich door de Belastingdienst als ANBI te certificeren, een Algemeen Nut Beogende Instelling. Voor donateurs betekent die status dat ze giften aan De Waarheid Gods volgens geldende regels mogen aftrekken voor de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Echter moet u zichzelf afvragen wat uw motivatie is om te doneren. Is het om financieel technische redenen of daadwerkelijk zoals Gods woord ons leert onbaatzuchtig.

 

Spreuken 21:26-27

"De begerige hunkert de hele dag naar meer en mooier, maar de rechtvaardige geeft ieder het zijne en houdt niets achter. Het offer van een goddeloze is op zichzelf al een gruwel, laat staan als hij een offer brengt met in zijn achterhoofd een schandelijk plan."

 

Bankrekening
IBAN: (in behandeling)
T.n.v. De Waarheid Gods
BIC Code: (in behandeling)

RSIN / fiscaal nummer: 864591251

Voor meer informatie neem contact met ons op

geven: Tekst
bottom of page